Greensoft

Szkolenia

Urządzenia wykorzystywane w obszarze produkcji i magazynowania ze względu na zastosowane technologie i specyficzne otoczenie wymagają odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w użytkowaniu by służyło długo zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

Naszym klientom oferujemy szkolenia z użytkowania i konserwacji użytkowanych urządzeń. Celem szkoleń jest eliminowanie błędów, które często skutkują koniecznością serwisowania sprzętu i niepotrzebnymi kosztami z tym związanymi. W wyniku szkoleń wdrażane są odpowiednie procedury w użytkowaniu sprzętu. Prawidłowo użytkowany sprzęt z odpowiednim pakietem wiedzy będzie służył znacznie dłużej bez ponoszenia dodatkowych kosztów.