Greensoft

Opieka powdrożeniowa

Obecne tendencje rynkowe dotyczące użytkowania systemów informatycznych wskazują na coraz większe zainteresowanie usługami outsourcingu działów IT w szczególności w zakresie specjalizowanych rozwiązań informatycznych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów oferujemy usługi opieki powdrożeniowej do systemów dostarczonych przez naszą firmę.

Koszty usługi są zależne od następujących parametrów:

  • Godziny w jakich jest usługa świadczona w ciągu dnia roboczego
  • Dni w jakich jest usługa świadczona na przestrzeni tygodnia pracy
  • Czy usługa będzie świadczona w dni wolne od pracy (świąteczne)

W każdym przypadku oferta jest kalkulowana do potrzeb klienta indywidualnie.

Możliwe są także dodatkowe usługi w ramach opieki powdrożeniowej, które także są negocjowane indywidualnie do potrzeb klienta. Należy do nich usługa rozwoju systemu. W przypadkach gdy są takie potrzeby w ramach ryczałtu opieki powdrożeniowej świadczone mogą być usługi rozwoju systemu. W takich przypadkach nasi klienci mogą korzystać z ryczałtowej opłaty lub preferencyjnych stawek ujętych w umowie opieki powdrożeniowej. Niejednokrotnie nasi klienci w ramach świadczenia opieki powdrożeniowej łączą usługę z opieką serwisową dotyczącą urządzeń. Wiąże się to z szybszym diagnozowaniem trudności sprzętowych i możliwością wsparcia z naszej strony w tym zakresie.