Greensoft

Konfiguracja urządzeń

Systemy informatyczne usprawniające procesy zachodzące w firmie do realizacji czynności wykorzystują urządzenia niezbędne do wykonywania pracy. Są to urządzenia drukujące, urządzenia do odczytu kodów kreskowych, terminale mobilne, sieci radiowe dające mobilny dostęp za pomocą terminali do systemów informatycznych w przestrzeni magazynowej i produkcyjnej.

Naszym klientom oferujemy usługi instalacji i konfiguracji wymienionej infrastruktury w procesie kompleksowego wdrożenia naszych systemów jak i urządzeń będących w posiadaniu klienta a wymagających procesu instalacji. Nasze doświadczenie pozwala na optymalne przeprowadzenie procesów instalacji niejednokrotnie w obiektach najmowanych, w których należy instalację przeprowadzać bez ingerencji w konstrukcję obiektu. Ograniczenia z tego wynikające wymagają doświadczenia i zastosowania rozwiązań spełniających wymagania właścicieli obiektów. Nasze doświadczenie pozwala na przeprowadzenie procesów instalacji spełniając te wymagania.