Greensoft

AutoIDMed

System AutoIDMed2 – to rozwiązanie dedykowane dla placówek służby zdrowia, laboratoriów, placówek naukowych i biobanków, zajmujących się pobieraniem, preparatyką, badaniem oraz przechowywaniem tkanek i komórek ludzkich. Oprogramowanie jest przygotowane zgodnie ze standardem ISBT-128 oraz spełnia wymogi Jednolitego Kodu Europejskiego (SEC).

Możliwości funkcjonalne systemu obejmują:

 • Rejestrację kwalifikacji dawcy wraz z wynikami badań wirusologicznych, genetycznych oraz towarzyszącej dokumentacji (np. wywiad wg kwestionariusza, skany dokumentów itp.).
 • Wydruk etykiet dla donacji w oparciu o zdefiniowany katalog szablonów etykiet i narzędzie di ich projektowania.
 • Rejestrację poszczególnych etapów procesu pobrania, preparatyki, badania, przechowywania oraz uwalniania donacji wraz z kluczowymi wynikami i parametrami (m.in. mikrobiologia, CD3, CD34 itp.).
 • Śledzenie zdarzeń laboratoryjnych w zakresie przetwarzania preparatów krwiopochodnych i tkanek w ramach poszczególnych etapów procesu.
 • Rejestrowanie zużycia materiałów, odczynników i sprzętu jednorazowego użytku w kontekście donacji lub danego etapu procesu dla donacji (moduł gospodarki magazynowej) oraz wykorzystania sprzętu i aparatury laboratoryjnej.
 • Wsparcie przy tworzeniu dokumentacji związanej z procedurami medycznymi przetwarzanych donacji – wypełnienie szablonów dokumentacji w oparciu o zarejestrowane dane.
 • Wsparcie monitoringu środowiska dla sprzętu i pomieszczeń – ewidencja i raportowanie danych.
 • Monitorowanie temperatury, wilgotności i ciśnienia w oparciu system czujników (np. Efento) i wysyłanie powiadomień drogą e-mail.
Logo ISBT 128

Przykładowe obszary wdrożeń:

 • banki komórek macierzystych
 • kliniki transplantacji
 • ośrodki doboru dawców
 • ośrodki naukowe