Greensoft

Green.WMS

Rozwój rynku spowodował ze systemy WMS już dawno przestały pełnić rolę systemów do zarządzania tylko gospodarką magazynową. Tak też jest w przypadku systemu Green.WMS.

Proponowane rozwiązanie składa się z modułów które wspierają następujące obszary:

 • Magazyny
 • Produkcja magazyny
 • Produkcja planowanie
 • Procesy produkcji
 • Planowanie transportów
 • Zaopatrzenie
 • Zarządzanie transportem na terenie przedsiębiorstw
 • Zarzadzanie opakowaniami, nośnikami
 • Rejestracja czasu pracy
 • Kontrola jakości procesów z wykorzystaniem systemów, znakowania, systemów wizyjnych
 • Ocena wydajności pracowników
 • Wycena świadczonych usług logistycznych

Wymienione obszary są obsługiwane dzięki odpowiednio przygotowanej strukturze danych systemu i kompleksowemu podejściu do procesów zachodzących w organizacji obsługiwanej wdrożonym systemem. Zintegrowane narzędzia pozwalające na znakowanie i identyfikację w procesach w sposób automatyczny w znaczący sposób usprawniają realizację procesów.

Niewątpliwe korzyści jakie uzyskujemy z wdrożenia systemu:

 • Redukcja kosztów związanych z czasem realizacji procesów
 • Eliminacja błędów w wykonywaniu czynności
 • Optymalizacja wykorzystania powierzchni
 • Optymalizacja czynności wielokrotnie powtarzających się w procesach
 • Optymalizacja do niezbędnego minimum tworzenia dokumentacji papierowej
 • Optymalizacja pracochłonności zadań pośrednich dla systemu typu ocena wydajności pracy
 • Precyzyjne raportowanie informacji o opakowaniach typu pojemniki, palety

Nieograniczony zakres urządzeń możliwych do integracji z systemem pozwala na wszechstronną obsługę procesów. Nie ograniczamy się do integracji wybranych rozwiązań, integrujemy z systemem zastane rozwiązania u klienta jeżeli pozwalają na taką integrację. Możliwa jest integracja systemu z przykładowymi rozwiązaniami:

 • Systemy drukujące
 • Systemy ważąco - etykietujące
 • Automatyka przemysłowa, sterowniki PLC
 • Regały automatyczne wysokiego składowania
 • Maszyny w gniazdach produkcyjnych